Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2015

Hannna
19:32
Ignorowanie to pewna forma subtelnego „wypierdalaj” którą od czasu do czasu stosuje każdy.
Reposted fromSzymonBaszak SzymonBaszak viagriber griber
Hannna
19:30
Właśnie. Jedyna rzecz, która jest naprawdę ważna, jedyna, która naprawdę się liczy, to sprawić, by nasze życie miało jakiś sens...
— Federico Moccia, Wybacz, ale będę ci mówiła skarbie
Hannna
18:34
... zamiast tego wszystkiego, mieć pewność.
— Zbigniew Kruszyński
Reposted fromIriss Iriss viajednaminuta jednaminuta

April 13 2015

23:06
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromriddl3m riddl3m viajednaminuta jednaminuta
Hannna
23:06
Play fullscreen
Wiem, potrzebujesz tego czego ja 
nigdy mogę Ci nie dać.
Nie dlatego, że nie chcę Ci dać,
a dlatego, że sam tego nie mam.
Reposted fromcountingme countingme
Hannna
22:47
- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.
— Olga Frycz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacountingme countingme
Hannna
22:46

April 07 2015

Hannna
22:56
Czasem musisz przetrwać smutną noc, smutne parę dni, a potem znowu wszystko jest w porządku.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viajednaminuta jednaminuta
Hannna
12:15
W życiu nie mamy wpływu na trzy sprawy: na szanse, która nam umyka, na wyznaczone spotkanie i na coś, czego żałujemy, kiedy już się stało.
Hannna
12:15
Wtedy pomyślałem, że łzy nie przywracają życia umarłym.
Jest jeszcze coś, co człowiek musi wiedzieć o łzach.
Nie sprawią, że pokocha cię ktoś, kto cię nie kocha.
Reposted frompassionative passionative viajednaminuta jednaminuta
Hannna
12:14

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viajednaminuta jednaminuta
Hannna
12:14
Najpiękniejszy człowiek, to ten uśmiechający się z Twojego powodu.
— lovinne
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viajednaminuta jednaminuta
Hannna
12:14
Można być z kimś 4 lata i nie czuć tego co do osoby z którą łączyła nas przelotna znajomość. Ten kto myśli, że czas jest wyznacznikiem miłości, wcale jej nie rozumie.
— dramaty XXI
Reposted fromalmostlover almostlover viajednaminuta jednaminuta
Hannna
12:14
tak jak patrzę z bliska, po prostu idiota
— Tupot małych stópek 2
Reposted fromButWhy ButWhy viajednaminuta jednaminuta

April 03 2015

14:07
Reposted fromnienormalnie nienormalnie viaEtien Etien
Hannna
13:43
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaEtien Etien
Hannna
13:42
3956 0cbd 350
Reposted fromtimetolove timetolove viaEtien Etien
Hannna
13:41
Nieważne co oni mówią. Ważne jak się czuję kiedy on mnie obejmuję.
Reposted fromawakened awakened viaEtien Etien
Hannna
13:41
Są ludzie, którym pozwolimy wracać zawsze.
Reposted fromjakgorzkaczekolada jakgorzkaczekolada viaEtien Etien

April 02 2015

Hannna
21:09
Obraz przed oczami mam ciągle ten sam,
a myślałam, że w końcu mam na życie plan.
— Guova
Reposted byblackcatEtien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl